Nhân trung thu chanh dây Phú Thương 2kg

134.000

🥮𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
👉Để đáp ứng được nhu cầu thị trường, cần một loại nhân trung thu sên sẵn giá thành hợp lý, đóng gói tiện lợi nhưng vẫn giữ được hương vị như nhân trung thu truyền thống
👉Ong Vàng xin giới thiệu tới quý khách hàng dòng nhân sau, với các ưu điểm vượt trội :
❤️𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛, đ𝑜̣̂ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̣
❤️𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 : đ𝒂̣̂𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉, đ𝒂̣̂𝒖 đ𝒐̉, 𝒌𝒉𝒐𝒂𝒊 𝒎𝒐̂𝒏, 𝒍𝒂́ 𝒅𝒖̛́𝒂, 𝒅𝒖̛̀𝒂, 𝒉𝒂̣𝒕 𝒔𝒆𝒏, 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒙𝒂𝒏𝒉, 𝒔𝒂̂̀𝒖 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈, 𝒎𝒆̀ đ𝒆𝒏, 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒂̂𝒚.
❤️𝐺𝑖́𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́
❤️𝑇𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐
👍𝑩𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒐́, 𝑶𝒏𝒈 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒆̂𝒏 𝒔𝒂̆̃𝒏, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒗𝒐̉ 𝒃𝒂́𝒏𝒉, 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒖𝒐̂𝒏, 𝒌𝒉𝒂𝒚, 𝒕𝒖́𝒊, 𝒉𝒖́𝒕 𝒐𝒙𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒖̀𝒂 𝑻𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒗𝒆̣𝒏.
Khuyến mại:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và free ship đơn tỉnh với đơn hàng trên 1 triệu (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, Hải Dương...) theo xe tuyến cố định ngày hàng tuần