Hộp Kraft CN nắp PET(màu nâu)

3.300

𝑯𝒐̣̂𝒑 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉, đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜, đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚.
👉Tiện lợi, nướng được trực tiếp trong lò
👉Kích thước và dung tích trên từng ảnh
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐎𝐧𝐠 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐊𝐫𝐚𝐩 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐍, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧
Khuyến mại:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và free ship đơn tỉnh với đơn hàng trên 1 triệu (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, Hải Dương...) theo xe tuyến cố định ngày hàng tuần