Dao chà láng cán gỗ 15

65.000

🍰 𝐃𝐀𝐎 𝐂𝐀̆́𝐓 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐒𝐀𝐍𝐍𝐄𝐍𝐆
𝑽𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒄𝒂́𝒏 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒆𝒏 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒊𝒏𝒐𝒙 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒈𝒊̉, 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏. Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̆́𝒕 𝒏𝒈𝒐̣𝒕, 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄.
👉Sản phẩm Dao cắt bánh Sanneng vẫn luôn được các baker chuyên nghiệp yêu thích sử dụng.
📍 Chất liệu: 𝗶𝗻𝗼𝘅 𝟯𝟬𝟰 𝘀𝗮̆́𝗰 𝗯𝗲́𝗻, 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗮́𝗻𝗴.
📍 Xuất xứ: Sanneng Trung Quốc

Khuyến mại:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội và free ship đơn tỉnh với đơn hàng trên 1 triệu (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn Tây, Phú Thọ, Hải Dương...) theo xe tuyến cố định ngày hàng tuần